അദൃശ്യര്‍.

| 2009, ജനുവരി 2, വെള്ളിയാഴ്‌ച

010


നമുക്കായ് പാതകള്‍ തെളിക്കുന്നവരെ നാം പലപ്പോഴും
അപ്രധാനരാക്കുന്നു.....
അദൃശ്യരാക്കുന്നു......

ലേബലുകള്‍

അതിഥികള്‍

About This Blog

എന്നെ കുറിച്ച്

എന്റെ ഫോട്ടോ
ഒരു കൊച്ചിന്റെ അച്ഛന്‍ എന്നതില്‍ കൂടുതല്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാവം. സ്വദേശം കോഴിക്കോടിനടുത്ത് കാരാട്.

  © Blogger template 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP